06 1499 5615 ferenc@brytelyte.nl

Functionaris Gegevensbescherming
& AVG

 

Per 25 mei 2018 wordt nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy gehandhaafd. De General Data Protection Regulation (GDPR) – of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – raakt ook het onderwijs.

Het aanstellen van een FG, of Functionaris Gegevensbescherming (FG) is binnen deze wet verplicht voor nagenoeg elk bestuur. BryteLyte zorgt ervoor dat u de positieve kanten van de nieuwe privacywet kunt benutten voor uw leerlingen en medewerkers.

De privacywet draait in de basis om één ding: Je hebt het recht om zelf te bepalen wie wat over jou weet. In het onderwijs geldt dit natuurlijk voor medewerkers, maar zeker ook voor leerlingen.

Schoolbesturen zijn per definitie verantwoordelijk voor het verwerken van veel persoonsgegevens. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat alle partijen die aan de slag gaan met hún gegevens zich houden aan de privacywet. De functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat dit gebeurt.

Niet elk schoolbestuur heeft de middelen of mankracht om een zelf een FG op te leiden en aan te stellen. BryteLyte ondersteunt schoolbesturen door de takenvan de FG als dienst aan te bieden.

Deze dienst kan tegen een vaste vergoeding per maand op diverse niveaus worden afgenomen. Uiteraard is dit altijd passend bij de fase waarin het schoolbestuur zich bevindt met het implementeren van de nodige maatregelen. Hierdoor blijven de kosten voorspelbaar.

BryteLyte is lid van het Nederlands Genootschap van Functionarissen Gegevensbecherming

BryteLyte zorgt ervoor dat u de positieve kanten van de nieuwe privacywet kunt benutten voor uw leerlingen en medewerkers.

 

De mogelijke taken van een Functionaris Gegevensbescherming

=

Informeren van het bestuur over de verplichtingen van de wet

 
=

Het (mede) ontwikkelen van beleid voor de verwerking van persoonsgegevens

 
=

Toezien op de uitvoering en toepassing van het beleid

 
=

Toezien op naleving van wet- en regelgeving, uitvoeren van audits, het geven van trainingen

 
=

Toezien op het melden, documenteren en mededelen van inbreuken en datalekken

 
=

Aanspreekpunt van de toezichthouder en betrokkenen

 
=

Input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode

 
=

Ondersteunen van het bestuur bij de interne naleving van de verordening

 
=

Aanleggen en bijhouden van een dossier rondom deze activiteiten

 

Onze dienstverlening overzichtelijk weergegeven in pakketten

=

FG Brons

Geschikt voor besturen die al vastgesteld beleid hebben en het merendeel van de maatregelen geïmplementeerd hebben.

 

 • Ondersteunt bestuur bij keuzes rondom privacy by default/design
 • Coördineert PIA’s bij nieuwe leveranciers
 • Houdt dossier actueel
 • Rapporteert maandelijks bij
  verantwoordelijke
 • Is op verzoek aanwezig tijdens overlegmomenten
 • Is tussendoor telefonisch en per mail bereikbaar voor vragen en meldingen
 • Voert procedure wel/geen
  datalek uit en doet melding
 • Is aanspreekpunt van de AP
=

FG Zilver

Geschikt voor besturen die al vastgesteld beleid hebben, maar waarbij maatregelen nog geïmplementeerd moeten worden.

 • Alles van FG Brons
 • Coördineren implementatie maatregelen
 • Is 2 x per maand een dagdeel op locatie
 • Communicatie richting geledingen
=

FG Goud

Geschikt voor besturen die geen vastgesteld beleid hebben en geen maatregelen hebben geïmplementeerd.

 • Alles van FG Brons en FG Zilver
 • Coördineren van opstellen beleid met behulp van beproefde software/methodiek, in samenwerking met gedegen softwarepartner.
 • Coördineren uitvoering beleid
 • Opstarten dossier
 • Is 1 dag per week op locatie

BryteLyte biedt de werkzaamheden van de FG aan als dienst op verschillende niveaus. Hierdoor kiest u altijd de mate van dienstverlening die past bij uw fase van implementatie.

Contact

Wil je graag meer weten over wat ik voor je kan doen? Laat dan je gegevens achter en ik neem contact met je op. Ik gebruik dit ook echt alleen om dit contact met je te leggen, dus je krijgt geen hinderlijke reclamemail van me, zoals in de privacyverklaring staat.

06 1499 5615

ferenc@brytelyte.nl

Ballêster 6, 9231 MR
Surhuisterveen

7 + 7 =